Gia Linh

0 notes

!

Có những lúc mình thấy mệt mỏi,thực sự mệt mỏi.
Ví dụ như lúc này.
cảm giác cố gắng nó căng cứng như xiết một sợi dây chỉ chực đứt.
Vẫn là không gì cả.